Instruktøruddannelse

Fælles krav

Teknisk udvalg har besluttet, at et af adgangskravene til instruktøruddannelsen for apparatdykker er, at man er i besiddelse af en godkendt førstehjælpskursus – ikke ældre end 2 år.

Teknisk udvalg har valgt 2 organisationer som eksempler, disse blandt flere afvikler førstehjælpskurser i hele landet til en attraktiv pris. Du kan ved at klikke her, se hvordan du kommer i kontakt med disse.

Beskrivelse af kurser

Adgangprøve til CMAS * Instruktørkursus (M1-Kursus)

For at deltage på M1-uddannelsen skal du have bestået en adgangsprøve. Adgangsprøven afholdes jævnlig og forskellige geografiske steder i landet. .Kravet til at deltage på afgangsprøven er at du er CMAS 3-stjernet apparatdykker. og at du påtænker af prøve kræfter som CMAS-instruktør.

Tilmelding 2 uger før prøven afholdes.

Adgangsprøven er gratis og tilmeldingen sker på kursuskalenderen. Du vil få tilsendt de forventede krav et stykke tid efter din tilmelding.

Indhold i afgangsprøve til CMAS * instruktøruddannelse

CMAS * Instruktørkursus (M1-Kursus)

For at deltage på M1-uddannelsen skal du have været CMAS 3-stjernet dykker i minimum et år, have bestået adgangsprøven og have et godkendt førstehjælpsbevis som ikke må være ældre end to år.

 

Uddannelsesform:

Instruktøruddannelsen til M1 består af guidet egen træning og selvstudie, under supervision, som forberedelse til eksamen hvor certificeringen vil foregå.

Det er hensigten, i forbindelse med uddannelsesforløbet som M1 instruktør, at gøre din uddannelse målrettet og struktureret. Dette gøres igennem dels sidemandsoplæring i din egen klub og ved et uddannelsesforløb ved Dansk Sportsdykker Forbunds instruktørtrænere.

Til eksamen vil der være eksamener i praktiske undervisningsøvelser i teori, bassin, samt dykning i åbent vand med fokus på sikkerhed, formidling af undervisningen samt dykkerledelse.

Desuden vil du blive vurderet på din evne til at give konstruktiv feedback i forbindelse med evaluering af dine elever samt evaluering af dine medkursister når de afholder undervisning.

Beståelseskravet er følgende:

 • Der må ikke ske fejlindlæring af elever i teori og praktik.
 • Der må ikke opstå nogen livstruende situationer i bassin og i åbent vand.
 • Kursisten deltager aktivt i hele kurset.

Her kan du læse mere om adgangskravene til M1-uddannelsen.

CMAS ** Instruktørkursus (M2-Kursus)

For at deltage på CMAS 2-stjernet instruktøruddannelse, skal du have været CMAS 1-stjernet instruktør i minimum et år og derved gennemført lektioner i dykning. Herud over skal man bestå en adgangsprøve.

Indhold i adgangsprøven til CMAS ** instruktøruddannelse

Uddannelsesform:

Instruktøruddannelsen til M2 består af guidet egen træning og selvstudie, under supervision, som forberedelse til eksamen hvor certificeringen vil foregå.

Det er hensigten, i forbindelse med uddannelsesforløbet som M2 instruktør, at gøre din uddannelse målrettet og struktureret. Dette gøres igennem dels sidemandsoplæring i din egen klub og ved et uddannelsesforløb ved Dansk Sportsdykker Forbunds instruktørtrænere.

Til eksamen vil der være eksamener i praktiske undervisningsøvelser i teori samt dykning i åbent vand med fokus på sikkerhed, formidling af undervisningen samt dykkerledelse. Desuden vil du blive vurderet på din evne til at give konstruktiv feedback i forbindelse med evaluering af dine elever samt evaluering af dine medkursister når de afholder undervisning.

Når man har bestået instruktøruddannelsen, er man CMAS 2-stjernet Instruktør og må uddanne dykkere på alle niveauer. Man må endda medvirke ved uddannelse af instruktører, når man har fået sig en god portion erfaring med at undervise hjemme i klubben eller på skolen.

 

Her kan du læse mere om adgangskravene til M2-uddannelsen

CMAS *** Instruktørkursus  (M3-kursus)

Når man på den vis har høstet erfaring i klubben/ på skolen og ved undervisning på forbundets kurser i en årrække, kan man søge Dansk Sportsdykker Forbund om optagelse på CMAS *** instruktørkursus. På CMAS *** instruktørkursus undervises man i kursusledelse, og man bliver testet som instruktør ved løsning af en teoretisk opgave og i komplicerede praktiske undervisningssituationer. CMAS *** instruktørkursus afholdes efter behov (cirka hvert 5. år) og kun såfremt der er kvalificerede deltagere. Kurset er gratis for deltagerne, idet man uddannes til at arbejde for forbundet. Efter bestået CMAS *** instruktørkursus kan man være kursusleder på forbundets kurser, og man kan drive sin egen dykkerskole i ind- eller udland.

Instruktørtræner

Hvis du er erfaren CMAS** instruktør, og har lyst til at undervise på forbundets kurser og eventuelt medvirke ved udvikling af nye kurser, skriv til Teknisk Udvalg eller tu-formand@sportsdykning.dk

CMAS * snorkeldykkerinstruktør (S1-kursus)

Kurset skal give nogle grundlæggende undervisningsværktøjer, som sammen med snorkeldykkerfærdighederne (minimum CMAS** snorkeldykker) giver grundlag for at undervise snorkeldykkere i svømmehallen. På kurset bliver der undervist i planlæggelse samt gennemførelse af lektion, hensigtsmæssige træningsmetoder i svømmehallen og førstehjælp i svømmehallen. Vigtigst er dog den læring og erfaring du får gennem din og dine kursuskammeraters elevlektioner som I skal holde for hinanden. Gennem dette får du øvelse samt konstruktiv kritik, der skal gøre dig klar til at undervise i klubben/skolen. Beståelseskravene er følgende:

 • Aktiv deltagelse i hele kurset
 • Praktisere instruktion i henhold til DSF holdninger til uddannelse ogsikkerhed
 • Ingen fare-/livstruende situationer
 • Ingen fejlindlæring
 • Vise tilfredsstillende færdigheder i teoriprøve og svømmehalsprøve
 • Beståelse af elevlektion i svømmehal

CMAS ** snorkeldykkerinstruktør (S2-kursus)

Når du har samlet undervisningserfaring som instruktør i svømmehallen og været med til at hjælpe med den øvrige del af undervisningen, er det tid til at videreuddanne dig på S2 kurset. Dette kursus er meget praktisk, og du skal opnå den træning og erfaring der skal til for at kvalificere dig til at afholde teorilektioner samt organisere og gennemføre uddannelse i åbenvand.
Beståelseskravene er følgende:

 • Aktiv deltagelse i hele kurset
 • Praktisere instruktion i henhold til DSF holdninger til uddannelse og sikkerhed
 • Ingen fare-/livstruende situationerIngen fejlindlæring
 • Beståelse af elevlektion i teorilokalet samt åbenvandsdykningen

Når du har bestået S2 kurset er du certificeret til at organisere og varetage al uddannelse af snorkeldykkere i klubben/skolen. Tilmelding til kurser i Dansk Sportsdykker Forbund Kursusstandard

På alle dykkerleder- og instruktørkurser arbejder vi med højst 4 elever pr. instruktør, og der vil højst være 16 elever på et kursus. Indkvartering under kurserne foregår som regel på et vandrehjem eller på en højskole med de fornødne faciliteter.

Kursuspriser

Kursuspriserne er fastsat efter, at eleverne skal dække alle omkostninger, og at der ikke skal være fortjeneste på kurset. Priserne inkluderer kost og logi, samt anvendelse af de fornødne faciliteter som svømmehal, klasseværelser, gummi både, kompressor, kutter m.v. Endvidere dækker prisen instruktørens omkostninger ved at deltage på kurset. Ved beregning af kursusprisen er der taget udgangspunkt i, at alle består kurset. Det vil sige, at hvis man dumper og vil forsøge igen, så er det for egen regning. Det er således dit eget ansvar, at du har de fornødne forudsætninger for at deltage på kurset, og at du får lavet en grundig forberedelse. Kursus prisen dækker ikke transport til og fra kursus og transport på kurset

Kommunalt tilskud

Der vil ofte kunne opnås kommunal støtte til deltagelse på dykkerleder- og instruktørkurser, på linie med anden idrætslederuddannelse. Henvend dig på din kommunes kulturelle forvaltning i god tid før du skal på kursus. Du bør samtidig have undersøgt via klubbens kasserer, om der gælder særlige regler for søgning af tilskud i din klub, idet klubbens kasserer har bedre viden om de aktuelle muligheder. Reglerne er meget forskellige fra kommune til kommune.

Dispensation

Ved dykkerleder- og instruktørkurserne dispenseres der normalt ikke fra optagelseskravene. Dispensation kan i særlige tilfælde gives ved henvendelse til TU. Hvis en klub står i akut instruktørmangel, kan klubben søge Teknisk Udvalg om tilladelse til at benytte en CMAS* Instruktør som CMAS ** instruktør i en periode på op til et år.

Tilmelding

Indbetaling af kursusgebyr skal ske til Dansk Sportsdykker Forbund via tailor.sportsdykning.dk.

Din tilmelding er først gældende når vi har modtaget din indbetaling. Ved evt. aflysning af kurser, vil det indbetalte kursusgebyr blive returneret til indbetaleren kursist/klub.