Snorkeldykkerleder

Kursets formål er, at uddanne erfarne CMAS ** og CMAS *** snorkeldykkere til Snorkeldykkerledere. Den uddannede Snorkeldykkerleder skal efter endt kursus kunne tilrettelægge og gennemføre og lede snorkeldykninger under varierende forhold i åbent vand. Snorkeldykkerlederen skal endvidere kunne give anvisninger på foranstaltninger m.v. i forbindelse med indtrufne ulykker.

Indhold: – Indlæg om dykkerledelse i teorien, planlægning, oprettelse af dykkerbase, nødprocedurer ved ulykkes tilfælde

Der arbejdes med en fælles metode til gennemførelse af alle typer dykning – som kan virke hver gang.

Kursusstandard

På alle dykkerleder- og instruktørkurser arbejder vi med højst 4 elever pr. instruktør, og der vil højst være 16 elever på et kursus. Indkvartering under kurserne foregår som regel på et vandrehjem eller på en højskole med de fornødne faciliteter.

Kursuspriser

Kursuspriserne er fastsat efter, at eleverne skal dække alle omkostninger, og at der ikke skal være fortjeneste på kurset. Priserne inkluderer kost og logi, samt anvendelse af de fornødne faciliteter som svømmehal, klasseværelser, gummi både, kompressor, kutter m.v. Endvidere dækker prisen instruktørens omkostninger ved at deltage på kurset. Ved beregning af kursusprisen er der taget udgangspunkt i, at alle består kurset. Det vil sige, at hvis man dumper og vil forsøge igen, så er det for egen regning. Det er således dit eget ansvar, at du har de fornødne forudsætninger for at deltage på kurset, og at du får lavet en grundig forberedelse. Kursus prisen dækker ikke transport til og fra kursus og transport på kurset

Kommunalt tilskud

Der vil ofte kunne opnås kommunal støtte til deltagelse på Snorkeldykkerlederkurser, på linje med anden idrætslederuddannelse. Henvend dig på din kommunes kulturelle forvaltning i god tid før du skal på kursus. Du bør samtidig have undersøgt via klubbens kasserer, om der gælder særlige regler for søgning af tilskud i din klub, idet klubbens kasserer har bedre viden om de aktuelle muligheder. Reglerne er meget forskellige fra kommune til kommune.

Dispensation

Ved Snorkeldykkerlederkurserne dispenseres der normalt ikke fra optagelseskravene. Dispensation kan i særlige tilfælde gives ved henvendelse til TU.

Tilmelding

Klik på ”Tilmelding til kurser” – og udfyld skemaet. Indbetaling af kursusgebyr skal ske til Dansk Sportsdykker Forbund: Regnr. 1551 kontonr. 000 553 39 96 (husk eget navn, DSF nummer og kursus).