Dykkerleder

Kursets formål er, at uddanne erfarne CMAS ** og CMAS *** dykkere og dykker med tilsvarende certifikat, til dykkerledere. Den uddannede dykkerleder skal efter endt kursus kunne tilrettelægge og gennemføre og lede dykninger under varierende forhold i åbent vand. Dykkerlederen skal endvidere kunne give anvisninger på foranstaltninger m.v. i forbindelse med indtrufne ulykker.

Indhold: – Indlæg om dykkerledelse i teorien, håndtering af gummibåde, nødprocedurer ved ulykkes tilfælde. – Stranddykning, gummibådsdykning samt kutterdykning i praksis herunder håndtering af nødsituationer.

Der arbejdes med en fælles metode til gennemførelse af alle typer dykning – som kan virke hver gang.

Kursusstandard

På alle dykkerleder- og instruktørkurser arbejder vi med højst 4 elever pr. instruktør, og der vil højst være 16 elever på et kursus. Indkvartering under kurserne foregår som regel på et vandrehjem eller på en højskole med de fornødne faciliteter.

Kursuspriser

Kursuspriserne er fastsat efter, at eleverne skal dække alle omkostninger, og at der ikke skal være fortjeneste på kurset. Priserne inkluderer kost og logi, samt anvendelse af de fornødne faciliteter som svømmehal, klasseværelser, gummi både, kompressor, kutter m.v. Endvidere dækker prisen instruktørens omkostninger ved at deltage på kurset. Ved beregning af kursusprisen er der taget udgangspunkt i, at alle består kurset. Det vil sige, at hvis man dumper og vil forsøge igen, så er det for egen regning. Det er således dit eget ansvar, at du har de fornødne forudsætninger for at deltage på kurset, og at du får lavet en grundig forberedelse. Kursus prisen dækker ikke transport til og fra kursus og transport på kurset

Kommunalt tilskud

Der vil ofte kunne opnås kommunal støtte til deltagelse på dykkerleder- og instruktørkurser, på linie med anden idrætslederuddannelse. Henvend dig på din kommunes kulturelle forvaltning i god tid før du skal på kursus. Du bør samtidig have undersøgt via klubbens kasserer, om der gælder særlige regler for søgning af tilskud i din klub, idet klubbens kasserer har bedre viden om de aktuelle muligheder. Reglerne er meget forskellige fra kommune til kommune.

Dispensation

Ved dykkerleder- og instruktørkurserne dispenseres der normalt ikke fra optagelseskravene.
Dispensation kan i særlige tilfælde gives ved henvendelse til TU.

Tilmelding

Hvis du har interesse i at deltage på et dykkerlederkursus, kan du tilmelde dig på dykkerlederkurset uden dato, hvor du tilkendegiver, at du gerne vil deltage.

Når der er ansøgere nok til en pædagogisk forsvarlig afvikling, finder Teknisk Udvalg kursussted og dato.
Du vil så modtage en indbydelse fra Teknisk Udvalg med oplysninger om kurset og betalingsanvisning.
Du må forvente, at der går ca. 3 mdr. fra kurset har opnået minimumsantallet, til kurset vil blive afholdt.

Hvis der er opslået et dykkerlederkursus vil det også være muligt at tilmelde sig til dette hvis tid og sted passer dig.

Klik her og du vil komme til siden med kurser.

.
.
.
.
—————————————————————————————————————-
Siden er sidst opdateret den 09.04.2017.     Ansvarlig: tu-cln@sportsdykning.dk