Om udvalget

Formål.

Udvalget skal arbejde for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere og instruktører på alle niveauer indenfor DSF, herunder også ungdom. Udvalget skal gennem sit virke styrke interessen blandt forbundets medlemmer for erhvervelse af alle former for certifikater. Ligeså skal udvalget efter behov og i samråd med bestyrelsen, planlægge og gennemføre kurser eller anden uddannelsesvirksomhed for forbundets medlemmer. Udvalget varetager sluttelig forbundets sikkerhedsmæssige forretninger.

Arbejdsområder.

Vedligeholdelse af uddannelse og undervisningsmateriale, kursusvirksomhed i henhold til ovenstående, samarbejde med dykkerlæger, kontakt til Søsportens Sikkerhedsråd, udarbejdelse af ulykkesstatistik og ulykkesrapporter, administration af materiel og udstyr, udvikling af dykkerrelevante kurser i førstehjælp og genoplivning i samarbejde med dykkerlægerne, gennemføre mindre materialeanalyser af nye produkter og udarbejde forbrugervejledninger på basis heraf, stå i kontakt med instruktører, kommercielle skoler og ungdomsskoler.

E-mail: tu-formand@sportsdykning.dk