Når ulykken er sket

Når der er sket en ulykke eller Tæt-på hændelse.

Er der et af klubben medlemmer, der bliver involveret i en ulykke, trykkammerbehandling, tæt-på hændelse, eller udstyrsdefekt, skal der ske en indberetning til Teknisk Udvalg med oplysning om ulykkens omfang for formodede årsag. Indberetningen skal foretages af klubbens bestyrelse, og alle implicerede DSF medlemmer har indberetningspligt til klubbens bestyrelse jævnfør DSF vedtægter § 41.

Indberetningen kan i første omgang ske telefonisk til Teknisk Udvalg, men skal efterfølges af en mere detaljeret indberetning.

Elektronisk indberetning