Elektronisk indberetning af hændelser

Dansk Sportsdykker Forbunds tekniske udvalg vil gerne modtage alle former for hændelser, der sker for dykkere som er medlem af forbundet.
Teknisk udvalg registrer hændelsen til brug for udvikling og forebyggelse af lignende hændelser i fremtiden.

Vejledning:

Nedenfor finder du et skema til registrering af hændelsen. Du bedes udfylde alle punkter som er relevante for hændelsen.
Felter markeret med * skal udfyldes.

Skulle det ske at Teknisk Udvalg har uddybende spørgsmål, vil vi kontakte dig ved hjælp af de registrerede kontaktoplysninger.

Har du problemer med at udfylde skemaet, er du velkommen til at henvende dig til den sikkerhedsansvarlige i Teknisk Udvalg på: TU-sikkerhed@sportsdykning.dk

  Dato og sted

  *Dato for hændelsen: (åååå-mm-dd)

  *Sted:

  *Nærmeste større by:

  *Dykningstype:
  Kontaktoplysninger

  *Navn:

  *Gade:

  *Post nr og by:

  *Telefon:

  *E-mail:

  Nøgleord

  Nøgleord for det indtrufne (maks. 4 ord) :

  Beskriv kortfattet omstændighederne omkring dykket (organisation, hvad der skete, hvad der blev gjort og resultat af det hele)

  Dykket

  Maks. dybde (m):

  Vind (s/m):

  Bølger (højde):

  Sigt i vandet (m):

  Strøm (knob):

  Temperatur:

  Oplysninger om dykkeren

  Køn:

  Alder:

  Seneste dykkeruddannelse og årtal:

  Under uddannelse:

  Personlig skade:

  Total antal dyk:

  Antal dyk af samme type som ved hændelse:

  Oplysninger om udstyret

  Forårsagede eller bidrog udstyret til det indtrufne:

  Hvis ja:

  Fabrikat:

  Type:

  Hvorfor: