Teknisk Udvalg

I begyndelsen af 2024 gennemførte Teknisk Udvalg en omfattende reorganisering af sit virke. Som en del af denne omstrukturering blev alle instruktørtrænere i DSF (Dansk Sportsdykker Forbund) indlemmet som en integreret del af udvalget. Til at lede og repræsentere udvalget blev der nedsat en mindre styregruppe.

Teknisk Udvalg har til opgave at håndtere et bredt spektrum af ansvarsområder, hver med en dedikeret kontaktperson. Som udgangspunkt er det den pågældende kontaktpersons ansvar at svare på spørgsmål og fungere som primær ansvarlig for det pågældende område.

Nedenfor følger en oversigt over medlemmerne i styregruppen samt de ansvarlige kontaktpersoner for de enkelte områder.

Styregruppe

Formand
Kasserer/økonomiansvarlig Claus Nielsen
Instruktørtræner Johnnie Skov
Bestyrelseskontakt Carl Tronhjem
Udviklingskonsulent Nicolai Kehling

Ansvarsområder

Instruktøruddannelse Johnnie Skov
Dykkerledelse Jens Næsted
Crossover Jan Pinndal
Fridykning Peter Dreier
Snorkeluddannelser og snorkeldykkerleder Peter Dreier
P1, P2 og P3 Nicholai Vesterløkke
Juniordykning og juniortræner
Nitrox og Advanced Nitrox Mogens Braae
Trimix instruktør Mogens Braae
Trimix og Nitrox Gasblender
Instruktørseminar Søren Arnvig
Nyheder, kommunikation og information Carl Tronhjem
Søsportens Sikkerhedsråd Lasse Haugaard
E-Læring Nicholai Vesterløkke