Vejledende priser på CMAS klub kurser

Emne: Vejledende priser på CMAS klub kurser

Formål: Beskrive Teknisk Udvalgs vejledende priser

Vejledning:

Teknisk Udvalg er fra flere sider blevet bedt om, at komme med et uforpligtende forslag til rimeligt honorar for klub instruktørens indsats for uddannelse af sportsdykkere og tekniske uddannelser i klubregi.

Det er helt op til klubberne om de vil følge dette og om honoraret går i klubkassen, eller tilfalder instruktøren, men vi vil gerne benytte lejligheden til at oplyse at såfremt en instruktør modtager honorar, skal det oplyses på selvangivelsen som B indkomst.

Vi har forhørt os i markedet, og kommet frem til følgende vejledende satser pr. 1/2 2017:

CMAS * sportsdykker pr. elev til kr. 1.000,-
CMAS ** sportsdykker pr. elev til kr. 1.000,-
CMAS *** sportsdykker pr. elev til kr. 1.000,-

Tørdragt pr. elev til kr. 400,-

Vrag 1 pr. elev til kr. 400,-
Vrag 2 pr. elev til kr. 2000,-

Juniortræner 1 pr. elev til kr. 300,-
Juniortræner 2 pr. elev til kr. 400,-

NITROX pr. elev til kr. 450,-
REKREATIV TRIMIX pr. elev til kr. 500,-
Adv. NITROX pr. elev til kr. 750,-
Normox TRIMIX pr. elev til kr. 2500,-

NITROX blender pr. elev til kr. 550,-
TRIMIX blender pr. elev til kr. 750,-

Kørsels godtgørelse til Instruktøren efter gældende takst for Dansk Sportsdykker Forbund, som fordeles mellem eleverne.

Satserne er udelukkende for honoraret, øvrige omkostninger, til bøger, certifikat, dykning, lægeerklæring osv. er ikke inkluderet.