Advanced Nitroxdykker

Kurset henvender sig til de, der gerne vil opnå længere bundtid eller højere sikkerhed. Kurset er indgangsvinkel, til dem som gerne vil i gang med teknisk dykning.
Være bekendt med Dansk Sportsdykker Forbund sikkerhedsregler, metoder til selvredning og kunne anvende en nitroxtabel.

Man skal kunne bestå en skriftlig multiple choice prøve.
Samt demonstere sikker/deko stop med afbalancering ±0.5-metrer.

Forudsætninger
Alder 16 år
Certifikat Kursisten skal have CMAS Nitrox, og være minimum CMAS ** dykker eller have tilsvarende viden og færdigheder
Lægeattest Ja, mindre end 5 år ved uddannelsesstart (3 år >40 år)
Antal dyk 30 loggede dyke hvoraf 10 skal være Nitrox
Andre krav Ingen
Giver adgang til
 Normox Trimix
Kompetencer efter uddannelse
Dykkeren kan planlægge dyk men nitroxblandinger op til 40% samt ren O2.
Planlægge og gennemføre et ADW Nitrox dyk, samt lave backup plan ved brug af Nitrox og ren O2.
Vise forsvarlig brug og forståelse af ren O2 samt udstyr til dykning med dette.
Undervisning
Teori Uddannelsen indeholder teorilektioner
Praktik Minimum 3 dyk
Uddannelsen gennemføres i Klub / Skole
Ansvarlig Instruktør CMAS Advanced Nitroxinstruktør