Instruktør ***

Kursisten kan fungere som kursusleder på Dansk Sportsdykker Forbund’s kurser.
Kursiten kan uddanne tekniske instruktører inden for de områder kursisten selv er uddannet f.eks. Nitroxinstruktør

Forudsætninger
Alder Mindst 18 år, ingen øvre grænse.
Forudsætning Have CMAS ** instruktørcertifikat
Fungeret som instruktørtræner på flere af forbundets kurser.
Indstillet af Teknisk Udvalg til optagelse på kursus, godkendt af Dansk Sportsdykker Forbunds bestyrelse
Lægeattest Kursisten skal have en af DSF godkendt lægeattest
Antal dyk Ikke relevant
Andre krav Ingen krav
Giver adgang til
 Næste niveau Kursisten kan virke som Instruktørtræner inden for Blenderkursus, Nitrox kursus og advanced Nitrox kursus.
 Specialkurser Nitrox, Advanced Nitrox, Dykkerlederkursus, Juniortræner 1, Juniortræner 2, Juniortræner 3
Kompetencer efter uddannelse
Kursisten kan fungere som kursusleder på Dansk Sportsdykker Forbund’s kurser.
Kursiten kan uddanne tekniske instruktører inden for de områder kursisten selv er uddannet f.eks. Nitroxinstruktør
 Maksdybder Ikke relevant
Undervisning
Teori Forretningsgang mellem Teknisk Udvalg – kontoret og kursusleder. Hvilke ressource råder Dansk Sportsdykker Forbund over. Kursuslederen som Coach. Indhold og de pædagogiske mål for Dansk Sportsdykker Forbundskurser.
Praktik Udregningsopgaven samt den afsluttende kursuslederrolle.
Uddannelsestid max Gennemføres ved et weekendkursus, skriftlig udredningsopgave, opgaven defineres i samarbejde med kursusleder og opgaven godkendes af Teknisk Udvalg og afsluttes med gennemførelse af et kursus som ansvarlig kursusleder.
Uddannelsen gennemføres i Dansk Sportsdykker Forbund
Ansvarlig Instruktør CMAS *** instruktør