Udskydelse af kurser før sommerferien

Alle kurser før sommerferien er udskudt indtil videre.

TU forsøger i samarbejde med instruktørtrænergruppen at finde nye datoer for afholdelse i efteråret.