Status kurser 2021 – Opdateret 18. marts

Teknisk udvalg har stadig til hensigt at afholde de planlagte kurser som beskrevet i Handlingsplan 2021.

Som situationen er nu så vil vi af hensyn til planlægningen flytte alle kurser til efter sommerferien på grund af COVID-19.