Instruktør login

Instruktøradgang / teoriprøver:

Login til instruktørsiden

Når man logger på, vil man få adgang til teoriprøver og arbejdsgrupper, der svarer til ens instruktørniveau.

Har du ikke adgang til det du forventer, kan man henvende sig til tu-cln@sportsdykning.dk med oplysning om instruktørgrad (instruktørnummer) og DSF nr. for at få adgang.

Som udgangspunkt skal alle instruktører være oprettet og have adgang til instruktørsiderne.

For at have adgang som instruktør, skal følgende betingelser være opfyldt: Man skal være uddannet instruktør (snorkel-, CMAS *,**, eller *** instruktør) og skal opfylde betingelserne for at være aktiv CMAS instruktør (have været på mindst et instruktørseminar inden for en 5 årlig periode)

Er du instruktør og ikke har adgang, kan man henvende sig til tu-cln@sportsdykning.dk med oplysning om instruktørgrad (instruktørnummer) og DSF nr. for at få adgang.

Glemt password:

Ved log in skal man bruge DSF nr. ved brugernavn” og en adgangs kode. Har man glemt adgangskoden, så send en mail til tu-cln@sportsdykning.dk med oplysninger om DSF nr. og instruktørnummer.

Vejledning til at hente teoriprøver:

Når du skal hente en teoriprøve til CMAS * og ** uddannelse kan du følge denne vejledning.
Teoriprøver til CMAS*** kursus skal hentes i arbejdsgrupper for instruktører.

Teoriprøver:

Generatoren benytter en database med teorispørgsmål til at sammensætte prøverne, der herefter kan hentes som PDF-fil, og udskrives. De genererede prøver er tilpasset de ny lærebøger ”Grundlæggende Sportsdykning” og ”Videregående Sportsdykning”. PDF- filen indeholder også opgaveløsninger, herunder udfyldte logbogsblade til tabelopgaven.

Selv om generatoren er testet grundigt, bedes instruktøren gennemlæse de genererede prøver, inden de anvendes til teoriprøver. Hvis der observeres fejl eller uhensigtsmæssigheder, bedes de meddelt til tu-bog@sportsdykning.dk

Ved henvendelser vedrørende specifikke teorispørgsmål bedes spørgsmålets DSF-id angivet. DSF-id’et er en entydig identifikation af spørgsmålet; id’et kan ses på løsningsarkene. Forslag til ny teorispørgsmål modtages også gerne.