Instruktørseminar

Datoen for seminaret 2019 er den 2. marts.

Teknisk Udvalg arbejder på programmet for seminaret og indtil videre ser det sådan ud.
08:00 – 09:00 Indskrivning
09:00 – 12:00 Fællesprogram
13:00 – 16:00 Workshops eller instruktøruddannelse
                       Klasse lokaler (apparatdykning)
16:00 – 17:30 Fællesprogram
18:00 Middag socialtsamvær