Elektronisk indberetning

Vejledning

TU vil gerne modtage alle former for hændelser der sker for dykker der er medlem af DSF.
Du bede udfylde alle de punkter der er relevant for hændelsen og i bunden af skemaet er der en send knap.
Felter med * skal udfyldes.
TU registrer hændelsen og ønsker vi supplerende oplysninger vil vi kontakte dig.
Skulle du have problemer med at udfylde skemaet er du velkommen til at kontakte den sikkerhedsansvarlige i TU TU-sikkerhed@sportsdykning.dk

Dato og sted

*Dato for hændelsen: (åååå-mm-dd)

*Sted:

*Nærmeste større by:

*Dykningstype:
Kontaktoplysninger

*Navn:

*Gade:

*Post nr og by:

*Telefon:

*E-mail:

Nøgleord

Nøgleord for det indtrufne (maks. 4 ord) :

Beskriv kortfattet omstændighederne omkring dykket (organisation, hvad der skete, hvad der blev gjort og resultat af det hele)

Dykket

Maks. dybde (m):

Vind (s/m):

Bølger (højde):

Sigt i vandet (m):

Strøm (knob):

Temperatur:

Oplysninger om dykkeren

Køn:

Alder:

Seneste dykkeruddannelse og årtal:

Under uddannelse:

Personlig skade:

Total antal dyk:

Antal dyk af samme type som ved hændelse:

Oplysninger om udstyret

Forårsagede eller bidrog udstyret til det indtrufne:

Hvis ja:

Fabrikat:

Type:

Hvorfor: