Elektronisk indberetning

Vejledning

TU vil gerne modtage alle former for hændelser, der sker for dykkere, der er medlem af DSF.
Du bedes udfylde alle de punkter, der er relevant for hændelsen, og i bunden af skemaet er der en send knap.
Felter med * skal udfyldes.
Teknisk Udvalg registrerer hændelsen, og ønsker vi supplerende oplysninger, vil vi kontakte dig.
Skulle du have problemer med at udfylde skemaet, er du velkommen til at kontakte den sikkerhedsansvarlige i TU TU-sikkerhed@sportsdykning.dk

Dato og sted

*Dato for hændelsen: (åååå-mm-dd)

*Sted:

*Nærmeste større by:

*Dykningstype:
Kontaktoplysninger

*Navn:

*Gade:

*Post nr og by:

*Telefon:

*E-mail:

Nøgleord

Nøgleord for det indtrufne (maks. 4 ord) :

Beskriv kortfattet omstændighederne omkring dykket (organisation, hvad der skete, hvad der blev gjort og resultat af det hele)

Dykket

Maks. dybde (m):

Vind (s/m):

Bølger (højde):

Sigt i vandet (m):

Strøm (knob):

Temperatur:

Oplysninger om dykkeren

Køn:

Alder:

Seneste dykkeruddannelse og årtal:

Under uddannelse:

Personlig skade:

Total antal dyk:

Antal dyk af samme type som ved hændelse:

Oplysninger om udstyret

Forårsagede eller bidrog udstyret til det indtrufne:

Hvis ja:

Fabrikat:

Type:

Hvorfor: