Klubbesøg i Sønderborg Sportsdykkerklub

Teknisk Udvalg besøger Sønderborg Sportsdykkerklub tirsdag den 21. juni.
Besøget starter klokken 19.00
Du kan se programmet for besøget her

Teknisk Udvalg