Lægeattest / helbredsattest

I forbindelse med uddannelser i Dansk Sportsdykker Forbund, skal der fremvises en godkendt lægeattest/ helbredsattest inden man begynder uddannelsen.

Attesten må ikke være mere end 5 år gammel, maksimalt 3 år for personer over 40 år.

Lægeattesten/ helbredsattesten der anvendes skal være den lægeattest som Dansk Sportsdykker Forbund har udarbejdet.
Der foreligger ingen prisaftaler mellem lægeforeningen og Dansk Sportsdykker Forbund for betaling af attesten.

Lægeattesten/ helbredsattesten udfyldes af din praktiserende læge eller af en godkendt dykkerlæge.

Godkendte dykkerlæger der er udpeget af Søfartsstyrelsen
Link til dykkerlæger

Link til lægeattest / helbredsattest

Juniordykning:

Til Juniordykning så bruges den sammen ægeattest/ helbredsattest som normalt, dog med et bilag til brug for lægen der undersøger barnet inden flaskedykning.

Bilag til Juniordykning