Trimix Blender

At give eleven indsigt i at fylde Trimix.
At kunne finde frem til den bedste blanding til det givne dybde.
Kende til de ricisi der er forbundet med fyldning.

Forudsætninger
Alder 18 år
Certifikat Kursisten skal have Nitrox Blender, eller tilsvarende viden og færdigheder for anden organisation.
Lægeattest Ingen krav
Antal dyk Ingen krav
Andre krav Ingen krav
Giver adgang til
Kompetencer efter uddannelse
Gøre kursisten i stand til at blande en given Trimix to ± 1%.
Implementere de givne sikkerhedsregler
Undervisning
Teori Uddannelsen indeholder teorilektioner
Praktik Uddannelsen indeholder praktiklektioner
Uddannelsen gennemføres i Klub / Skole
Ansvarlig Instruktør CMAS Trimix Blenderinstruktør