Instruktør **

Kursisten er i stand til at gennemføre uddannelse af sportsdykkere på alle niveauer i klubben

Forudsætninger
Alder Mindst 18 år, ingen øvre grænse.
Forudsætning Have CMAS * dykkerinstruktørcertifikat eller tilsvarende
Lægeattest Kursisten skal have en af DSF godkendt lægeattest
Antal dyk Ikke relevant
Andre krav Ingen krav
Giver adgang til
 Næste niveau Kursisten kan efter erfaring fra gennemførelse af kurser i klubregi søge ind i kredsen af instruktørtrænere – kontakt Teknisk Udvalg
 Specialkurser Nitrox, Advanced Nitrox, Dykkerlederkursus, Juniortræner 1, Juniortræner 2
Kompetencer efter uddannelse
Kursisten er i stand til at gennemføre uddannelse af sportsdykkere på alle niveauer i klubben
 Maksdybder Ikke relevant
Undervisning
Teori Teori som afsluttes med en teoriprøve
Praktik Praktiklektioner i svømmehal
Uddannelsestid max 2 weekender, den første udføres træning i undervisning, den anden weekend eksamen i undervisning.
Uddannelsen gennemføres i Dansk Sportsdykker Forbund
Ansvarlig Instruktør CMAS *** instruktør bistået af CMAS ** instruktører (instruktøtrænere)