Dykkerleder

Kurset består af såvel teoretisk som praktisk undervisning.
I den teoretiske undervisning vil instruktørerne give kursisten den viden, der er nødvendig for at kunne håndtere en dykker-/turleders mange opgaver. Derefter vil vi i praksis finde ud af om tingene nu også fungerer, som vi har sagt.
I forbindelse med dykkene vil der forekomme supponerede “ulykker”, hvor vi vil teste dine evner til at handle hurtigt, effektivt og rationelt. Der lægges stor vægt på, at alle kursister deltager aktivt under hele kurset. Alle kursusdeltagere skal påregne på et tidspunkt i kursusforløbet at fungere som tur- og/eller dykkerleder, under bedømmelse af instruktørerne.

Kursisten har bestået kurset, hvis han/hun efter instruktørenes vurdering

1 .deltager aktivt under hele kurset.
2. er i stand til at tilrettelægge og lede en gruppe dykkere under varierede forhold i åbent vand.
3. er i stand til at handle fornuftigt i forbindelse med indtrufne ulykker

Forudsætninger
Alder 15 år
Forudsætning Uddannet CMAS ** dykker eller tilsvarende.
Lægeattest Kursisten skal have en af DSF godkendt lægeattest
Antal dyk Ingen krav
Andre krav Ingen krav
Giver adgang til
 Næste niveau Kursisten kan fortsætte på CMAS * Instruktøruddannelse, når graden CMAS *** Dykker er opnået
 Specialkurser Ingen
Kompetencer efter uddannelse
Efter endt kursus skal den uddannede dykkerleder kunne tilrettelægge en dykning og lede en gruppe dykkere ved dykning under forskellige forhold i åbent vand.
Desuden skal dykkerlederen kunne give anvisning på foranstaltninger, som skal træffes, hvis der sker ulykker.
 Maksdybder Efter certifikat
Undervisning
Teori I den teoretiske undervisning vil instruktørerne give kursisten den viden, der er nødvendig for at kunne håndtere en dykker-/turleders mange opgaver. Derefter vil vi i praksis finde ud af om tingene nu også fungerer, som vi har sagt.
Praktik Den praktiske del af kurset vil forme sig som planlægning og gennemførelse af dykninger fra strand, gummibåd samt RIB-båd.
Uddannelsestid max En weekend fra fredag aften til søndag eftermiddag.
Uddannelsen gennemføres i Dansk Sportsdykker Forbund
Ansvarlig Instruktør CMAS *** Instruktør.